Büntetőjog és szabálysértési jog • A büntetőeljárás minden szakaszában vállalunk mind a terhelt, mind a sértett megbízása alapján jogi tanácsadást, a gyanúsított, a vádlott, vagy a sértett jogi képviseletét, ezen belül az egyes eljárási cselekményeken való jogászi részvételt, ügyvédi indítványok, észrevételek előterjesztését, feljelentés benyújtását az illetékes hatóságokhoz, polgári jogi igény érvényesítését,
  ittas járművezetés, közlekedési bűncselekmények és szabálysértések

  • visszaélés kábítószerrel
  • gazdasági és gazdasági jellegű vagyon elleni bűncselekmények
  (vesztegetés, adócsalás, csődbüntett)
  • lopás, sikkasztás, csalás
  • súlyos testi sértés, önbíráskodás, zsarolás