Cégalapítás és cégügyek • Irodám kiemelt tevékenységi területe a társasági jog.
  Gazdasági társaságok alapítása, változás bejegyzése (közkereseti társaság; betéti társaság; korlátolt felelősségű társaság és részvénytársaság) esetén társasági szerződések, alapító okiratok és alapszabályok elkészítése

  • takarékszövetkezet, mezőgazdasági szövetkezet, értékesítő
  szövetkezet (tész) alapítása
  • cégjogi változások (cégmódosítás, székhely áthelyezés, ügyvezető
  váltás, társaságok átalakulása, törzstőke felemelése)
  • átalakulás, fúzió, szétválás, gazdálkodó szervezetek jogi
  átvilágítása
  • szindikátusi szerződés, cégek működésével kapcsolatos szabályzat
  (SZMSZ, ügyrend stb. kidolgozása.)
  • társasági részesedés vétele és eladása (üzletrész adásvétel,
  részvény átruházási tranzakciók)
  • végelszámolás, felszámolási ügyek, csődjog