Munkajog • Rendszeresen nyújtunk jogi tanácsadást munkajogi, közalkalmazotti és közszolgálati kérdésekben mind a munkáltatói, mind a munkavállalói oldalon lévő megbízók számára, a munkaviszony és a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatban, ideértve:

  • munkaszerződés, leltárfelelősségi megállapodás, tanulmányi
  szerződés elkészítését,
  • munkaügyi szabályzat, kollektív szerződés elkészítését,
  véleményezését,
  • a munkaügyi átvilágítást, munkáltatói intézkedések előkészítését
  és véleményezését,
  • munkabaleset (üzemi baleset) kárigényének érvényesítését,
  • a dolgozó által okozott kár, vagy leltárhiány érvényesítését,
  • munkaügyi jogvita során a képviselet ellátását, konkrét munkajogi
  kérdésben jogi vélemény adását.